Nime Ariel statistika

Ariel on ilus nimi

Ariel on ilus nimi

Nime Ariel statistika

2017. aasta 1. jaanuari seisuga on nimi Ariel 13 mehel ja 7 naisel. Ariel on populaarsuselt 1773. mehenimi ja 3211. naisenimi.

Vanim Ariel on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ariel on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige rohkem on nimega Ariel sündinuid augustis, kokku 5.
http://www.stat.ee/public/apps/nimed/

 

kontakt: ariel@ariel.ee